Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group

Sağlık sektöründe, çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesine sağladığı katkılarıyla.

Araştırma Grupları

Sağlık yöneticilerimizin veya yönetici adaylarımızın mesleki gelişimlerinin sağlanması, yöneticilerin kendi aralarındaki iletişimin güçlendirilerek dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaşması amaçlanmıştır.

EHMRG

Sağlık Yönetimi Araştırmacılar Grubu

Sağlık yönetimi ve ilgili diğer disiplinlerinde içinde olduğu konularda araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerinin bilimsel bilgi ve yeteneğini geliştirmek ve bilime olan merakı canlandırmak amacıyla kurulmuş bir araştırma topluluğudur.

IDEATHON

Healthcare Ideathon

Özellikle; Sağlık yöneticilerimizin veya yönetici adaylarımızın mesleki gelişimlerinin sağlanması, yöneticilerin kendi aralarındaki iletişimin güçlendirilerek dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaşması amaçlanmıştır.

Köklü Bir Geçmişten
Aydınlık Bir Geleceğe

Faaliyetlerimiz

Healthcare Ideathon 2

YÖNAR/MU’2021 – Sağlık Yönetimi Oturumu

Healthcare Ideathon

EHMRG Ekibi